בחלק זה של האתר יופיעו המלצות איך לבחור את המרצה הנכון, איך להתאים מרצה לאירוע ספציפי.  איך לשלב בין מרצים שונים באותו אירוע ועוד.