Close
פרטי המשתמש
לוי לוי
לוי
לוי
פירוט הרצאות
מגילות קומראן - ים המלח
• לקראת חג השבועות - לוח השנה וחג שבועות לפי מגילות קומראן: המקור המרתק של חג השבועות שלא מפורט במקרא והמשמעות שאבדה, התיקון לחג במסורת הפרושים. • כיצד עברה מסורת ישראל בתקופת התנ"ך ועד בית שני: הגמוניות הסופרים והכוהנים שנדחקה בימי המקרא למול הפרושים-החכמים שפרחה בסוף בית שני, וחיבור של מגילות קומראן באוצר המסורת והפרשנות. • האם וכיצד הושם החוק הנפוץ והקשה של עונש מות מהתורה - ביטולו בנדר בעדת קומראן, עובר להלכת הפרושים בתקנות מקשות ליישום, עד לחוקים המודרניים היום. סכום הרציונל של חוק חמור ורחמים במתן הפרקטי.. • מעמד ויחס לנשים בעדת קומראן למול המקרא, חז"ל וההלכה והחוק במדינה ישראל היום. הקרבה לבית שמאי, הדרתן בבית הלל, והמחלוקות הגדולות.
רוחניות ומיסטיקה, חכמת ההמונים, תרבות, ספרות
מחלקות ו/או צוותים בארגון, כנסים ואירועים, צוותי חינוך, גמלאים, חוגי בית
מגילות ים המלח - קומראן
• הזרמים/כתות בבית שני וזיהוי עדת קומראן בתוכם: בין איסיים, צדוקים וכוהני בית צדוק. המסורות המחזקות והסיבות לעובדה שעדת קומראן התקבצה ככת. • כיצד פירשו עדת קומראן את התנ"ך: בין פרשנות פשט לדרש. • השוואת הלכות שבת: ממגילת ברית דמשק - למשנה במסכת שבת. דוגמא אופיינית של הלכות שאינן מסורת מקראית כתובה שעברה והועתקה בין הזרמים ובתקופות שונות. • חנוך בן ירד - מסורות במגילות קומראן, יחס ספרות הפרושים המפוצלת ובעמי קדם. • חנוכה והחשמונאים הראשונים - אל התייחסות ישירה ומרומזת במגילות והמידור הפרושי עד לאימוץ האמוראי. • סוד לוח השנה המקראי - סינכרון לוח השנה השמשי לירחי והיפוכו עם תיעוד מחלוקות בין הזרמים.
כנסים ואירועים, צוותי חינוך, גמלאים, חוגי בית
אודות המרצה

ניסיוני בתחום ובהרצאות כולל:
• הוראת שיעורי תנ"ך והיסטורית עם ישראל בבתי ספר תיכון והגשת לבגרויות.
• כותב מאמרים ובאתר מגילות קומראן.
• מרצה בקורס אקדמאי במכללה (בתחום אחר).
• בעל השכלה אקדמאית רחבה (תואר שני עם רישיון הוראה ותעודות מקצועות חופשיים).
• בעל תעודה מדריך ומלווה טיולים לחו"ל, ומדריך בפועל מדי פעם בארץ.

בין שנה ל 3 שנים
עד 50 איש
עברית, אנגלית
Social Profiles
https://plus.google.com/u/0/107557230158752251623/posts
Account Details
scrollsqumran@gmail.com