Close
פרטי המשתמש
יהודית קורין
יהודית
קורין
050-7503168
פירוט הרצאות
הקשר היהודי של נלסון מנדלה - הסיפור שלא סופר בישראל
סיפוריהם המחתרתיים והסודיים של יהודים רבים שנרדפו, הוגלו, נכלאו ונרצחו ע"י משטר האפרטהייד בדרום-אפריקה. כיצד יתכן שמנהיג המחתרת הצבאית של המאבק השחור באפרטהייד היה יהודי? מה מסביר את העובדה שחלקם של היהודים במאבק של נלסון מנדלה היה גדול בהרבה מחלקם באוכלוסיה הלבנה הכללית? ואיך יתכן שאף אחד לא סיפר לנו על כל זה? זהו סיפור על חברות אישית, נאמנות, ערכים יהודים, נכונות להקרבה עצמית וללכת עד הסוף כדי להפוך חלום למציאות. ההרצאה עוסקת בסיפוריהם האישיים של אנשים אמיצים אלה, ביחסיהם המורכבים עם הקהילה היהודית המקומית ובהתייחסותם הכואבת לישראל.
העצמה, העצמה נשית, השראה , מוטיבציה, מצוינות אישית, ניהול ומנהיגות
ארגונים, מחלקות ו/או צוותים בארגון, מנהלים, כנסים ואירועים, צוותי חינוך, נוער, נשים, גמלאים, חוגי בית
אודות המרצה

יהודית קורין חוקרת וכותבת ספר על סיפורם הלא-ידוע של היהודים שהשתתפו במאבק באפרטהייד בדרום אפריקה. היא מחזאית ובימאית של תיאטרון היסטורי, מרצה ומנחה לדיבור מול קהל, ובעלת תואר שני במדע המדינה. הרצאותיה יחשפו את המנהלים והעובדים בארגונכם לסיפורים ולתובנות שמעניקים משמעות אמיתית לערכי היהדות האמיתיים, ולמושגים חזון, מנהיגות וניהול על-פי ערכים אלה.

בין שנה ל 3 שנים
עד 50 איש, בין 50-100, בין 100-250
עברית
Social Profiles
Judith Korin
Account Details
korinby@inter.net.il