Close
פרטי המשתמש
אבי לביא
אבי
לביא
0523701205
פירוט הרצאות
מבוא לניהול תיקני
איכות סביבה, ניהול איכות, ניהול בטיחות, מבדקי איכות, עסקים והצלחה, ניהול ומנהיגות
ארגונים, מנהלים, כנסים ואירועים, מעגלי עסקים
אודות המרצה

מהנדס תעשייה וניהול בהכשרה, וקצין בכיר במערך חיל החימוש בעבר, אחראי על תחום הייעוץ הלוגיסטי ומערכות ניהול האיכות הניהול הסביבתי ותקינה ירוקה.עוסק, מזה שנים, במתן ייעוץ בחומים אלו לגופים גדולים כמו הצבא, משרד הביטחון, אמפא, שירותי בריאות כללית ואחרים. בעל הסמכות רבות בתחומים אלו, לרבות תעודת סוקר בכיר למערכי ISO לסוגיהם ותעודת מלווה מוסמך לבנייה ירוקה מטעם מכון התקנים הישראלי.

בין שנה ל 3 שנים
בין 50-100
עברית
Social Profiles
http://www.lms.co.il/
https://www.linkedin.com/pub/avi-lavi/40/10b/8a6
Account Details
avi@lms.co.il